Träffa en psykolog hos Ella
Din psykolog på Ella vill att du ska känna dig trygg och delaktig i din egen behandling. Du träffar en och samma psykolog genom hela din behandling. Efter ditt första digitala besök kan du chatta med din psykolog och följa ditt personliga behandlingsprogram direkt i appen.

Få hjälp med psykisk ohälsa

Hos Ella kan du få hjälp av psykolog om du lider av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vi erbjuder digital psykologbehandling till patienter med problematik på primärvårdsnivå genom hela livet.
Du kan bland annat få hjälp med:
  1. Lindrig till medelsvår depression
  2. Okomplicerade återkommande depressioner (recidiverande depressioner)
  3. Lindrig till måttlig ångest och depression under graviditet
  4. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) samt annan ångest kopplat till livet som nybliven förälder
  5. Paniksyndrom
  6. Krisreaktion och upplevelse av trauma
  7. Stressrelaterad psykisk ohälsa
Det är viktigt att du har en pågående kontakt på MVC om du är gravid, eller på BVC om du har fått barn. Ellas psykologer fungerar som ett komplement till din vårdcentral eller mödravård.
Om du har en pågående kontakt inom psykiatrin, rekommenderas inte Ella. Har du en svårare depression eller exempelvis trauma rekommenderar vi i första hand att du tar kontakt med din vårdcentral. Om du har påträngande tankar om att skada dig själv, någon annan, eller starka tankar om att inte vilja leva är det av största vikt att du kontaktar en psykiatrisk akutmottagning. Läs om depression, självmordsstöd och hur du söker vård på 1177 Vårdguiden.

KBT – dina tankar, känslor & beteenden i fokus

Ellas psykologer arbetar utifrån KBT, vilket också innebär att du som patient får en del övningar och uppgifter att jobba med mellan sessionerna. KBT står för Kognitiv Beteende Terapi och är ett samlingsnamn för terapier där du jobbar med dina tankar, känslor och beteenden. Besöken med din psykolog sker digitalt via videobesök i appen Ella. Behandlingen hos psykolog brukar vara runt tio sessioner som mest.

Så går behandlingen till

  1. De första 1–3 besöken är bedömningssamtal. Här gör psykologen en kartläggning tillsammans med dig, för att se vilken behandling som passar dig. På de första besöken kommer du att få svara på frågor och kanske fylla i något formulär.
  2. Efter kartläggningsfasen bedömer din psykolog vilken behandling som passar dig och skräddarsyr den efter dina behov. Om Ella inte är rätt alternativ för dig hjälper din psykolog dig med vidare rekommendationer eller remiss.
  3. Under behandlingen och mellan dina besök kommer du även att få jobba på egen hand med uppgifter och material som kommer att finnas i appen. Här kan du lära dig mer om det som just du har sökt behandling för och även öva hemma på verktyg och uppgifter. Allt sker i tät kontakt med din psykolog som hjälper dig genom hela behandlingen.

Boka tid i appen

Du bokar tid genom att ladda ned Ella, logga in med BankID och svara på några inledande frågor om dig och din hälsa i Hälsokollen. Därefter kan du boka en tid som passar dig. Läs om våra priser här och läs Ellas användarvillkor här.