Boka vårdbesök hos Ella

Högt blodtryck

Under graviditeten kommer cirkulationssystemet att påverkas och det är viktigt att följa blodtrycket i och med risk för havandeskapsförgiftning. Om blodtrycket blir för högt kan barnet växa dåligt och den gravidas organ kan påverkas negativt. 

Det finns vetenskapligt stöd för att regelbundet träning kan sänka blodtrycket och förebygga uppkomsten av högt blodtryck. Individanpassad fysisk aktivitet kan vara en viktig del av behandlingen, men ersätter aldrig behandlingen via din mödravårdscentral. 

Fysioterapeuten hjälper dig med ett träningsupplägg utifrån dina mål och förutsättningar.

Senast uppdaterad:
March 1, 2024
Innehållet är granskat av:
Elin Stattin Sköld, leg. fysioterapeut på Ella.

Boka tid i vårdappen Ella

Ladda ner Ella från App Store eller Google Play och boka en tid som passar dig.

Ladda ner appen
Upptäck mer